1. Vysvětlení

  • Ujistěte se, že je model před exportem z 3D/CAD programu umístěn co nejblíže k projektovému počátku (bod 0,0,0).
  • Jestliže problém přetrvává, pravděpodobně něco ve vašem počítači brání Lumionu v ukládání importovaných modelů do Dokumenty/Lumion (VERZE)/Library. Pro řešení problému prosím postupujte dle instrukcí v návodu na odkazu: