Close
Skip to content

Podrobná specifikace

Přehled

Popis

Lumion standard

Lumion Pro

Cena bez DPH

35999 Kč

71999 Kč

Popis

Standardní verze Lumionu s většinou funkcí a částí knihoven. Ideální pro živnostníky a menší společnosti. Vyplatí se, pokud tvoříte i méně než 1-2 vizualizace měsíčně.

Profesionální verze Lumionu se všemi funkcemi a knihovnami. Optimální pro profesionální vizualizační studia. Vyplatí se, pokud děláte více vizualizací.

Permanentní plovoucí licence

Pokud si pořídíte Lumion, máte časově neomezenou licenci, která Vám zůstává napořád. Můžete jej nainstalovat na více PC a pustit vždy v jeden čas na tolika z nich, kolik máte zakoupených instancí/licencí.

Pokud si pořídíte Lumion PRO, máte časově neomezenou licenci, která Vám zůstává napořád. Můžete jej nainstalovat na více PC a pustit vždy v jeden čas na tolika z nich, kolik máte zakoupených instancí/licencí.