Close
Skip to content

Podrobná specifikace

Přehled
POPIS   LUMION   LUMION PRO
         
Cena bez DPH   38 499,- Kč bez DPH   77 499,- Kč bez DPH
    (cena se odvíjí od částky 1 499,- Eur)   (cena se odvíjí od částky 2 999,- Eur)
         
Popis   Standardní verze Lumionu s většinou funkcí a částí knihoven. Ideální pro živnostníky a menší společnosti. Vyplatí se, pokud tvoříte i méně než 1-2 vizualizace měsíčně.   Profesionální verze Lumionu se všemi funkcemi a knihovnami. Optimální pro profesionální vizualizační studia. Vyplatí se, pokud děláte více vizualizací.
         
Permanentní plovoucí licence   Pokud si pořídíte Lumion, máte časově neomezenou licenci, která Vám zůstává napořád. Můžete jej nainstalovat na více PC a pustit vždy v jeden čas na tolika z nich, kolik máte zakoupených instancí/licencí.   Pokud si pořídíte Lumion PRO, máte časově neomezenou licenci, která Vám zůstává napořád. Můžete jej nainstalovat na více PC a pustit vždy v jeden čas na tolika z nich, kolik máte zakoupených instancí/licencí.