1. Vysvětlení

Lumion vyžaduje povolení ke čtení a zápisu dat (například Importovaných modelů) pro následující složku:

  • Dokumenty\Lumion (VERSION)\

Výjimečně může bránit ukládání dat Lumionem do této složky některý z procesů ve vašem počítači či na vaší síti. Problém nejčastěji způsobuje některá z níže uvedených příčin:

  • Nedostatek volného místa na pevném disku, na kterém je umístěna složka Dokumenty.
  • Nedostatečná uživatelská oprávnění v systému Windows.
  • Příliš horlivý antivirus.

Pokud máte problémy s přístupem Lumionu ke složce Dokumenty, postupujte dle návodu na řádcích níže.

1.1: Spustit jako administrátor:

Nejsnazším řešením problému může být spuštění programu Lumion jako správce. Klikněte na Lumion.exe (nejčastěji ve složce C:\Program Files\Lumion (Version)) pravým tlačítkem myši a vyberte možnost “Spustit jako správce”. Na tuto volbu klikněte levým tlačítkem myši. Lumion se nyní spusti s oprávněním správce.

mceclip0.png

1.2: Potřebná povolení:

Jestliže se tím váš problém nevyřešil, kliněte pravým tlačítkem myši na složku Lumion ve složce Dokumenty a levým tlačítkem myši klikněte na Možnosti. Vyberte kartu Zabezpečení. Váš uživatelský účet Windows musí mít zaškrtnuta plná oprávnění ke čtení a zápisu dat do této složky a jejích podsložek.

Příklad:

mceclip1.png

1.3: Dostatek volného místa na disku:

Ověřte, že máte na disku, na kterém je umístěna složka Dokiumenty, alespoň 40 GB volného místa.

1.4: Zálohování, synchronizace souborů nebo sdílení souborů:

Podívejte se, jestli není složka Dokumenty, složka Lumion či jakákoliv složka v ní zálohována či synchronizována prostřednictvím programů či služeb typu OneDrive, Google Disk, Dropbox a dalších. V průběhu synchronizace dat může být složka programem či službou uzamčena k zápisu, což vede k problémům při ukládání některých souborů Lumionu. Zkuste synchronizaci vypnout a vyzkoušejte, jestli se tím váš problém nevyřešil.

1.5: Výjimka v antivirovém programu:

Neopomeňte také udělit programu Lumion.exe výjimku v antivirovém programu, pokud některý využíváte. Některé antivirové programy jsou ve své práci mnohdy až příliš horlivé a mohou omezovat fungování programů, jako je Lumion.