23. října 2023

Důležité: Chcete-li nainstalovat update,Lumion 2023 je třeba aktualizovat z programu samotného. Pusťte Lumion a řiďte se pokyny z úvodní obrazovky.

1. Vyřešené problémy:

Režim editace

  • Skupiny: lze nyní kopírovat pomocí ALT+DRAG a výsledek zobrazí očekávanou hierarchii Objektů.
  • Vemli detailní příroda: nyní zachovává správný odstín/sytost při načítání ze souboru uloženého v předchozí verzi Lumionu.
  • Umístění čáry: nyní umístí Objekty na Aktivní Vrstva.
  • Umístění clusteru: nyní umístí Objekty na Aktivní Vrstva.
  • Materiály -> Sklo: se již nevykresluje černě, když Textura měřítko se liší od souřadnic Importované textury.

Režim foto/film/panoráma:

  • Efekt sledování paprsku: Geometrie, která obsahuje více překrývajících se povrchů s alfa maskou aplikovaný nyní zobrazuje správné stínování.
  • Efekt ortografického zobrazení: Objekty s podpovrchem Rozptyl jsou nyní při použití tohoto efektu stínované podle očekávání.

2. Obecné:

  • Instalátor/aktualizátor: Lumion již nebrání ve spuštění po nové instalaci soubory, které zůstaly po .
  • Instalátor/aktualizátor: Přidáno vylepšené protokolování.