Lumion 2024.0: Poznámky k vydání

Bře 20, 2024 | Blog

Představujeme Lumion 2024

Měníme definici realismu a efektivity u vizualizací. Představujeme náhledy ray-tracing v reálném čase. Příroda a sklo plně zapojená do ray-tracing technologie s každým detailem. 5x rychlejší vykreslování RT videa. Lepší výkon. Nový obsah knihoven. Vylepšené uživatelské rozhraní a pracovní postupy, například hromadný import.

Lumion 2024 vám přináší dosud nejrychlejší a nejvýkonnější verzi softwaru. Objevte dosud skrytý potenciál ray-tracingu, který mění hru – nyní včetně skla, barevného skla, průsvitných materiálů a běžného i velmi jemného detailu.

Posuňte svůj pracovní postup na další úroveň s náhledy ray-tracing v reálném čase. Využijte sílu softwaru k rychlému vytvoření dech beroucích animací a prezentací. Dosáhněte srovnatelné vizuální věrnosti ve vykreslování videa vytvořeného v předchozí verzi s výrazně menším počtem vzorků a více než 5x vyšší rychlostí vykreslování pro scény s RT technologií.

Nyní máte větší kontrolu při zobrazování skutečných textur a povrchových úprav pomocí materiálového systému PBR. Přesně znázorněte svůj design pomocí rozsáhlé aktualizace knihovny, včetně přírodních předmětů, postav, paralaxových interiérů, materiálů a dalších funkcí.

Lumion 2024 není jen upgrade, je to jiný přístup k tvorbě.

Lumion 2024.0: Poznámky k vydání

20. března 2024

Kompatibilita

 • Upozorňujeme, že projekty a modely uložené ve verzi 2024.0 nelze otevřít ve starších verzích Lumionu .
 • V tomto článku se dozvíte , jak získat novou verzi a jak přenést nastavení, modely a projekty ze starších verzí Lumionu :

Funkce, modely a materiály označené hvězdičkou (*) jsou dostupné pouze v Lumion 2024.0 Pro .

Viz také tabulka Porovnat verze → karta Porovnání:

 

1. Nové funkce

1.1: Náhled ray-tracing v reálném čase

Lumion 2024 přichází s novým odšumovačem pro režim náhledu efektů a render videa. Tím se vrací k tomu, že pracujete rovnou v renderu/obrázku.

1.1.1 NRD pro náhled : Náhled je nyní okamžitě zbaven šumu , což umožňuje přesnější vizuální reprezentaci při nastavování úhlu vykreslení nebo úpravě sady efektů .

Chování:

 • NRD je ve výchozím nastavení v náhledu zapnuto a spouští se při přidávání efektu ray-tracing.
 • NRD je také přítomen jako denoiser v režimu filmu.

NRDNavigation.gif

1.1.2 NRD pro výstup : Pro konečné vykreslení ( Film/Klip ) vyžaduje NRD méně vzorků než OIDN (původní foto Denoiser ), aby byl výstup podobně věrný.

Časový aspekt NRD výrazně snižuje třpytivý/zrnící efekt ve filmech/klipech ve srovnání s potlačením šumu, které nezohledňují předchozí snímky.

NRD 3 test.gif

1.1.3: Základní informace o použité technologii viz:

1.2: Ray-tracing pro stromy

Knihovna přírody Lumion byla plně převedena na ray-tracing, což umožňuje lepší stínování těchto objektů a přesné odrazy .

1.3: Ray-tracing pro sklo a stíny

1.3.1 Skleněný materiál je nyní při sledování paprsku fyzicky přesnější a umožňuje lepší kontrolu při nastavování, abyste dosáhli vzhledu bližšího realitě. To je zvláště viditelné ve složitější geometrii, protože tvar bude správně odrážet a lámat světlo.

1.3.2 V Ray Tracing nový materiál skla také vrhá barevné stíny .

Lumion nyní podporuje dva typy skla: Ray Traced Standard Glass a Fully Ray Traced Glass . Plně vykreslené sklo lze povolit v efektu ray tracing a ovlivní všechny povrchy, kterým byl přiřazen libovolný materiál skla :

 

1.4: Ray Traced Subsurface Scattering:

Lumion 2024 také přináší ray tracing pro tzv. Subsurface Scattering , který přesně zobrazuje přirozený rozptyl světla přes povrchy a objemy.

Posuvník ovládá intenzitu rozptylu, zatímco výběr barvy ovlivňuje odstín, který bude mít objekt, jakmile jím projde světlo. Na ukázce výše vidíte světlo procházející ze podstavy.

1.5: Paralax interiéry

Byla přidána nová podkategorie knihovny obsahu s 25 paralaxními interiéry – to jsou textury, které vypadají jako 3D objekty – použitelnými v denních a nočních variantách. Díky možnostem pokrývajícím kanceláře, obytné prostory a maloobchodní prostory poskytují tyto interiéry rychlý a efektivní způsob, jak zabydlet prázdné prostory s minimálními nároky na uživatele.

Paralaxní objekty jsou vždy otočeny ke kameře v rámci objektu a jsou efektivní i z hlediska výpočetních zdrojů.

Více informací:

1.6: textury krajiny

1.6.1 Režim Krajina : Většina textur v režimu Krajina je nyní ve výchozím nastavení uspořádána jako dlaždice pomocí hexagonálního mapování, aby se snížilo viditelné opakování textury..

1.6.2 Materiálový režim : hexagonální uspořádání lze také použít na standardní materiály v Lumionu povolením přepínače na kartě ‘UV souřadnice’. To je velmi užitečné pro stažené materiály, které mohou být často s příliš výrazým vzorem.

 

1.7: Vzorkování vícenásobné důležitosti (MIS):

Tento algoritmus byl zaveden v Lumionu 2024, aby zlepšil rozložení světla na objektech a efektivitu vykreslování. MIS využívá více technik vzorkování a bere v úvahu rozměr světelného zdroje. Jako takový je schopen aproximovat příspěvek světla k pixelu a poskytnout výsledek s vyšší přesností.

V níže uvedeném příkladu mají dvě světla (jedno o rozměrech 0,1×0,1m a druhé o 1,0×1,0m) stejný jas a jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od objektu:

1.10: Hromadný import:

Kliknutím na tlačítko „Importovat model“ lze nyní importovat více modelů najednou. Pro takový import stačí jen vybrat více souborů při klasickém importu (přes ctrl/shift)

K dispozici je také možnost přidat předponu a umístit modely do složky v rámci vybraných dokumentů Lumion :

Budou automaticky zarovnány s globálním počátkem Lumion:

1.11: Import GLTF

V Lumionu 2024 je k dispozici nový formát pro importované modely : .GLTF/.GLB. Tyto modely jsou obecně lepší než jiné formáty a podporují pracovní postup PBR.

1.12: Obsah knihovny Lumion

1.12.1: Nové modely :

Přesně reprezentujte různé styly, prostředí a kontexty ve svých návrzích pomocí nových položek knihovny. Vyberte si z 309 nových objektů v následujících kategoriích :

Vlmi detailní Příroda: 100*
18 rostlin , 82 stromů
Objekty: 9
Lidé a zvířata: 45 (15 dostupných ve  standardu Lumion )Efekty: 130*Speciální efekty: Paralaxní interiéry: 25*

Viz také Část 1. Modely: a Část 4 Kategorie objektů Lumion : 

Viz také tlačítko ‘Novinka v Lumionu’ v tomto článku:

Paralaxní vnitřky viz část 1.5: Paralaxní vnitřky* (výše).

1.12.2: Nové materiály :

 • 26 Materiály cihel

1.12.3: Přidaný obsah lze prohledávat v knihovně objektů pomocí vyhledávací položky ‘L24’:

Viz také Oddíl 2.5.5 Značky vyhledávání knihovny pro nové funkce (níže).

A možnosti použití funkce Hledat v Lumionu 2024 naleznete v části 2. Jak vyhledávat: 

1.13: Ovládací prvky fotoaparátu

panorbit.gif

Mžete ovládat pracovní prostor Lumion jako to je v některých aplikacích pro 3D modelování. Jde o tyto aplikace:

 • SketchUp (Pan: SHIFTMMB, Orbit: MMB)
 • Revit (Pan: MMB, Orbit: SHIFTMMB)
 • Rhino (Posouvat:  SHIFTRMB, Orbit:  RMB, Rozhlédnout se: CTRLALTMMB)

Toto nastavení lze aktivovat v Nastavení → Vstup a bude zrcadlit vstupy kláves Orbit a Pan .

2. Další nové funkce a vylepšení

2.1: Režim editace a knihovna objektů

Knihovna obsahu a režimy místa/výběru :

2.1.1: Přizpůsobení objektů krajině je nyní možné během umístění stisknutím Fklávesy.

2.1.2: Objekty přírody s jemnými detaily lze nyní přidávat do projektu pomocí všech metod umístění ( Jednoduché , Čára , Shluk a Malování ).

Režim krajiny :

2.1.3: Přepínač „Zapnuto/Vypnuto“ byl deaktivován při použití předvolby White Landscape .

2.2: Režim fotografie , Režim filmu a režim Panorama

2.2.1 Náhled : Pro lepší organizaci vizuální kompozice v konečném výstupu byly přidány nové překryvy mřížky . Přiložené šablony jsou:

  •  Zlatý řez
  • Pravidlo třetin
  •  Mřížka
  • Úhlopříčka
  •  Trojúhelník

2.2.2: Zvuk ‘Uložit kameru’ / ​​’Přidat klíčový snímek kamery’ byl nyní odstraněn.

2.3: Efekty a styly

2.3.1 Efekt sledování paprsku : Byla zavedena řada předvoleb pro intuitivnější použití:

 RychleVyrovnanýVysokýExtrémníZvyk
Ukázky (foto)1664256512Uživatelský vstup
Odskoky (foto)3578Uživatelský vstup
Ukázky (film)141664Uživatelský vstup
Bounces (film)5678Uživatelský vstup
RT skloVYPNUTOVYPNUTONANAUživatelský vstup

Poznámka:  V režimu Film je funkce NRD Denoiser ve výchozím nastavení zapnutá, zatímco režim Foto bude používat OIDN.

2.3.2 Ray Tracing Effect : Byly přidány také přesměrované odkazy pro více informací o tom, jak Ray Tracing Effect funguje:


Informační tlačítka o efektu RT _RTEffect.png

Informační tlačítka o efektu RT _FullyRTGlass.png
Znalostní báze:  Jak používáte nový efekt sledování paprsku?Znalostní báze: Nový materiál skla pro Lumion 2024 a nastavení skla pro sledování paprsku

2.3.3 The Precipitation Effect : byl přidán do technologie Ray Tracing .

2.3.4 Efekt korekce barev : při úpravě hodnot posuvníků již nebude resetovat předrenderovaný náhled. Můžete vidět, jak se obrázek náhledu HQ dynamicky mění podle změn efektu korekce barev a zůstane jako náhled ve vysoké kvalitě .  

colorcor.gif

2.3.5 Efekt reálného nebe → Načítání vlastního HDR: již nebude havarovat Lumion, když je soubor .HDR poškozený nebo neplatný, a místo toho bude vstup ignorován. 

2.3.6 Efekt reálného nebe  → Jas pozadí: Úprava tohoto posuvníku nyní povede ke zpracování pozadí ve vyšším rozlišení.

2.3.7 Efekt mlhy : Použití efektu mlhy spolu s Ray Tracing nyní zobrazí podle očekávání několik vrstev skleněných  povrchů umístěných před sebou.

2.4: Různé

Zlepšení výkonu: Výkon OIDN Denoiser byl vylepšen na grafických kartách AMD.

2.5: Rozhraní

2.5.1 Postranní panel nabídky: Prostor na obrazovce byl optimalizován přesunutím tlačítek Výstupní režimy , Nastavení a Uložit na postranní panel vlevo.

Umístěním kurzoru na tlačítko „Uložit“ se spustí rozkládací lišta umožňující „Uložit“ a „Uložit jako…“

2.5.2 Náhled velké miniatury : Umístěním kurzoru na objekt knihovny se nyní zobrazí větší náhled , který vám pomůže s výběrem prostředků během vytváření projektu .

2.5.3 Miniatury knihovny : Miniatury knihovny byly přepracovány, aby odpovídaly aspektu uživatelského rozhraní Lumion 2024.

2.5.4 Knihovna vyhledávacích značek: Funkce označování a vyhledávání byla vylepšena a nyní umožňuje přidávat, odebírat, nahrazovat a/nebo vylučovat značky z vyhledávacího řetězce. Byly přidány následující příkazy:

 • L-CLICKznačka, na kterou kliknete , bude přidána do vyhledávání, a pokud je značka již ve vyhledávání, dalším kliknutím ji z řetězce odstraníte
 • CTRLL-CLICK: kliknutý tag nahradí celý hledaný řetězec
 • SHIFTL-CLICK: přidá značku , na kterou kliknete , do vyhledávacího řetězce jako negativní parametr vyhledávání (tj. vyloučí položky s vybraným tagem z vyhledávání)

2.5.5: Značky dodavatele byly také přidány pro externě pořízené modely knihoven :

Viz také část 2. Jak vyhledávat: 

2.5.6 Výukové programy In-Lumion: Do Lumionu 2024 byly přidány různé výukové programy, které slouží jako základní průvodce při prvním spuštění, nebo pro oživení základních znalostí. pomohou uživateli přímo uvnitř programu se s ním naučit pracovat, jednoduchou a až hravou formou.

2.5.7 Editor materiálů : Kategorie materiálů byly přesunuty pod jednu kartu a ikony byly přepracovány.

2.5.8 Editor materiálů : Miniatury materiálů byly přepracovány pro lepší přesnost zobrazení vlastností materiálu .

2.5.9 Obrazovka po aktualizaci: Po úspěšné instalaci aktualizace Lumion se při prvním spuštění zobrazí vyskakovací okno se zvýrazněním hlavních přidaných funkcí.

 

2.6: Nové vzorové projekty a šablony

2.6.1 Příklady projektů:

 • Všechny vzorové projekty byly aktualizovány
 • Nový ukázkový projekt , muzejní pavilon, nyní nahrazuje  Skleněný dům
Muzeum_Exteriér → Detail pavilonu_RT_HQ_00h03m09s359ms.png

2.6.2 Šablony:

 • Všechny šablony , kromě Suburban Environment a Design Showcase , byly aktualizovány

2.6.3 Styly:

 • 8 nových stylů zahrnujících Ray Tracing , rastrizaci a koncepční reprezentaci nyní nahrazuje styly z předchozích verzí

3. Změny a vyřešené chyby

3.1: Režim sestavení a knihovna objektů

Knihovna obsahu a režimy místa/výběru :

 • Kontextová nabídka → Rozmístit objekty rovnoměrně: Bylo překalibrováno na prostorové objekty ve stejných vzdálenostech mezi prvním vybraným a nejvzdálenějším objektem výběru.
 • Kontextová nabídka → Rovnoměrně rozmístit objekty: Byl vybaven bodem uchopení ve vzdálenosti 5 m.
 • Kontextová nabídka → Náhodně velikost: Objekty již nemění pozice po použití tlačítka Náhodně velikost , zrušení výběru objektů a jejich opětovném výběru.
 • Kontextová nabídka → Náhodná velikost: Byla vybavena automatickým přichytáváním při 10 %, 20 %, 30 % a 40 %.
 • Kontextová nabídka → Zarovnat výšku: Po použití tlačítka ‘Rozmístit objekt rovnoměrně’ se již nevrátí na původní hodnotu.
 • Umístění čáry : Posuvník pro „Náhodné rozmístění podél čáry“ a „Náhodné otočení“ se již nezachytává o 90 %.
 • Auto-snap : Krajina Lumion je nyní brána v úvahu jako bod kolize.
 • Knihovna obsahu : Předměty aut již nelze umísťovat nad předměty v kategorii Lidé a zvířata .
 • Knihovna obsahu → Stromy shluků : Nyní správně namiřte na kameru při pohledu shora.
 • Knihovna obsahu → Statické znaky : Při aktivovaném plochém stínování se již nezobrazuje černá.
 • Knihovna obsahu → Postavy : Sedící postavy se nyní přichytí k sedícím objektům , které to umožňují.
 • Knihovna obsahu → Postavy : Byla přenastavenaodrazivost billboardů a statických postav .

Režim na šířku :

 • UI → karta Vrstva: Vrstvy jsou nyní zobrazeny v režimu na šířku .
 • Na šířku → Malování : Změna přednastavení na šířku nyní také aktualizuje mapu krychle Reflection .
 • Krajina → Tráva : Knihovna objektů Scatter byla aktualizována na nové uživatelské rozhraní.

Režim počasí:

 • UI → karta Vrstva: Vrstvy jsou nyní zobrazeny v režimu Počasí .
 • Posuvník větru : Po načtení nebo vytvoření projektu se nyní odpovídajícím způsobem aktualizuje.

3.2: Materiály

 • Vodní materiál : Překrývající se povrchy, které sdílejí stejný vodní materiál, již nebudou zobrazovat díry, když je povoleno sledování paprsků .
 • Materiál skla : Hodnota pro oboustranný posuvník byla nastavena na výchozí hodnotu 0. To má zajistit, abyse v určitých případech, kdy existuje více povrchů, nevyskytovaly artefakty ze skla Ray Tracing .
 • Standardní materiál → Změkčit hrany : Povrch se již nebude zobrazovat jasněji, pokud je hodnota posuvníku Změkčení hran jiná než 0 %.
 • Standardní materiál → Měřítko mapy : Měřítko mapy bude nyní využívat imperiální systém, pokud je vybráno v  Nastavení .
 • Automatická konverze materiálu → Materiál skla : Import modelu s povrchy, kterým je automaticky přiřazen materiál skla , bude mít nyní hodnotu Relief nastavenou na 50.
 • Vlastní textury .TIF: Mapy alfa zahrnuté v texturách .TIF budou nyní správně přiřazeny ke slotu Opacity .

3.3: Režim fotografie , Režim filmu a režim Panorama

 • Build with FX : Pozice kamery se již neresetuje při návratu do výstupního režimu z Build with FX .
 • Build with FX : Nezobrazí efekty , když je přepínač ‘FX’ vypnutý.
 • Náhled → Poměr stran : Kopírování/vložení fotografie s jiným poměrem stran než 16:9 do klipu nyní aktualizuje poměr stran podle očekávání.
 • Náhled a výstup : Při použití s ​​grafickými kartami AMD se již nebude zobrazovat diagonální tečkovaná čára.
 • Náhled: Stíny objektů jsou nyní aktualizovány v náhledu po odstranění/skrytí/přesunutí objektů v režimu sestavení .

Režim fotografie

 • Photo Matching Effect : Fotoaparátse již nebude pohybovat k obloze, když je posuvník Scale nastaven na velmi nízkou hodnotu.

Filmový režim

 • Importovat cestu kamery: Při najetí myší na tlačítko Importovat se nyní zobrazí umístění zdrojového modelu .
 • Importovat cestu fotoaparátu: Přepnutím z režimu sestavení do režimu filmu se již neresetuje poloha fotoaparátu .
 • Předvolby kamery → Pan/Tilt Camera : Body zachycení Koncového úhlu byly sníženy na 3.
 • Předvolby kamery → Sledovat objekt : Kamera si nyní zachová svou polohu místo promítání vysoko na oblohu, když je cílový objekt odstraněn.
 • Předvolby kamery → Sledovat objekt : Kamera se nyní může pohybovat pomocí Gizmo , když je nastavena tak , aby sledovala objekt .
 • Předvolby kamery → Orbit Camera : Přepínání mezi jednoduchými a pokročilými  cestami kamery nyní aktualizuje cestu kamery podle očekávání.

Panorama móda

 • Ray Tracing Effect : byl v režimu Panorama prozatím deaktivován.

3.4: Efekty a styly

 • Efekt ortografického pohledu : Při aktualizaci náhledu již nebude možnéposouvat kameru .
 • Efekt ortografického pohledu : Posuvník zoomu již není převrácený.
 • Precipitation Effect : Přidání Extra mlhy a  jezdce Rain Streaks budou nyní fungovat podle očekávání při klíčovém snímku.
 • Efekt srážek : Částice se nyní zobrazují podle očekávání ze všech úhlů.
 • Sun Effect + Real Skies : Hodnoty posuvníku jsou nastaveny správně a při klíčovém snímku již nejsou výchozí na maximum.
 • Global Illumination Effect : byl zastaralý.
 • Efekt Tilt-shift : Hodnoty jezdce rotace se nyní při načítání souboru ze starší verze Lumionu odpovídajícím způsobem převádějí. 
 • Efekt titulků : Nyní bude kopírovat text podle očekávání mezi klipy .
 • Efekt podzimních barev : Název posuvníku Posun barevného odstínu lépe odráží název posuvníku Vlastnosti barvy pro posun odstínu výběru zelené .
 • Advanced Move Effect : Posuvník Time offset nyní zobrazuje sekundy jako jednotky.

Ray Tracing

 • Použití Ray Tracing : Je nyní rychlejší a již nezpůsobuje škytavku při přidávání efektu .
 • Použití Ray Tracing : Již nebude způsobovat artefakty při vykreslování, když je přidán efekt mlhy a je povoleno odstranění šumu .
 • Odrazy : Povrchy s hodnotou bezbarvého laku jinou než 0 % již neodsouvají polohu odrazu .
 • Reflections : Přepnutím z rasterizace na Ray Tracing nebo mezi fotografiemi/klipy se nyní aktualizuje mapa krychle Reflection .
 • Stereo efekt vedle sebe : Byl deaktivován, kdyžje přítomno sledování paprsků .
 • Efekt odlesk objektivu : Pruhy byly vylepšeny a při sledování paprsku již nejsou pixelovány.
 • Pohyb kamery: díky geometrii již nebude způsobovat podstatné změny v osvětlení a odrazech.
 • Světla : protínající se povrchy, když je aktivní sledování paprsků, již nebudou způsobovat hluk a světlušky.
 • Slunce : Když je zablokováno geometrií, Slunce již není viditelné ve vodních odrazech , když je aktivní sledování paprsků .

3.5: Uložení, načtení a obnovení

 • Načítání souborů: Lumion nyní zobrazí správnou verzi, ve které byl soubor .LSF uložen při načítání nepodporované verze souboru .LSF do nekompatibilní edice.

3.6: Import a export

 • Import souborů .MAX: Při zrcadlení nebo záporném zmenšení modelu v 3DS Max již nedojde k převrácení ploch.
 • Import souborů .FBX: Nyní přiřadí  mapy drsnosti a  krytí ke správnému slotu.
 • Import  uzlů : Tlačítko  Znovu importovat požadované se nyní zobrazí, když původní soubor obsahující  uzly chybí v původním umístění importu.
 • Lumion LiveSync : Modely, které jsou LiveSynced do Lumion, již nezmizí po zavření a opětovném otevření softwaru pro 3D modelování bez zastavení LiveSync .

3.7: Různé

 • Formáty souborů: Soubory .JPEG a .JPG se nyní v Průzkumníku souborů Windows chovají stejně.

3.8 Rozhraní

 • Posuvník s: Byly převedeny z hodnot na procenta pro relevantní situace.
 • Panel importu: Design byl sjednocen pro import následujících položek:
  • Profily IES.
  • Textury příznakového objektu .
  • Objemový oheň textury.
  • Charakter billboardy.
 • Transform Gizmo: Roviny XY, XZ, YZ nelze přetahovat, když se překrývají s jednou z os X, Y nebo Z.

3.9: Funkce, které jsou stále ve vývoji/na plánu:

Níže uvedený článek popisuje položky, na kterých se stále pracuje a budou přidány v budoucích aktualizacích:

Lumion 2024 – vše co potřebujete vědět

Vychází Lumion 2024.0! 20. března 2024 Již více než deset let je Lumion v popředí, pomáhá architektům a překlenuje propast mezi představivostí a realizací. Nyní s Lumionem 2024 pokračujeme v posouvání hranic možného a poskytujeme platformu, kde architekti všech oborů...

První náhled do Lumion 2024

Experimentujte se světlem, barvami a stíny v reálném čase Už je vidět, že se některé z naznačených funkcí a vylepšení stanou skutečností. I když ještě není čas odhalit vše, co se k vám blíží, chceme vrhnout aspoň trochu světla na jeden okouzlující aspekt další verze...

Lumion 2024 – rozhovor o výhledech dalšího roku

Rok transformace 2023 byl pro nás v Lumionu vzrušujícím a transformujícím rokem. Byla to doba významného růstu a základních změn, kdy jsme restrukturalizovali technologii, která pohání náš software, a rozšířili hloubku znalostí a talentů v našem týmu. Posadili...

Co je nového v Lumion 2023.4

Vytvořte design moderní koupelny s knihovnou Lumionu Koupelny jsou důležitou součástí domácností, moderní pěkná koupelna je ukazatelem celé řady věcí. Navrhnout moderní koupelu ale zároveň vyžaduje hromadu prvků, které se mnohdy dají jen těžko sehnat jako 3D modely....

Lumion 2023.3.0 – poznámky k vydání

17. října 2023 Lumion 2023.3 obsahuje přidané funkce a funkce, nové položky knihovny a řeší některé problémy s použitelností. 1. Nové funkce: Editační mód -> Umístění 1.1: Umístění na křivku Nové umístění na křivku nyní nahrazuje hromadné...