Představujeme Lumion 2023

S každou novou verzí se snažíme zpřístupnit 3D vykreslování všem architektům a návrhářům bez ohledu na jejich zkušenosti s používáním vizualizačního softwaru. S vizualizačním nástrojem, na který se můžete spolehnout, je snazší vyprávět příběh vašeho návrhu, vyjádřit jeho osobnost a vyvolat emoce u klientů. Tento dokument má za úkol představit uživatelům nejnovější verzi našeho produktu – Lumion 2023 – její funkce, výhody a pracovní postupy.

Lumion je program pro tvůrce, kteří chtějí přivádět své návrhy k životu. Nevyvádí uživatele z pracovních postupů a odstraňuje nadbytečné překážky. Na první místo totiž klademe rychlost, spolehlivost a stabilitu.

Ostatně nejde o technologii samotnou, jako spíše o to, aby byla aplikována způsoby, které poslouží vyššímu účelu. A to ať už se jedná o vývoj designu, zkoumání nápadů či prezentaci vašich vizí budoucnosti.

Lumion 2023.0: Poznámky k vydání

13. března 2023

Kompatibilita

Upozorňujeme, že projekty a modely uložené ve verzi 2023.0 nelze otevřít ve starších verzích Lumionu. Kliknutím na následující odkaz zobrazíte, jak přenést nastavení, modely a projekty ze starších verzí Lumionu:

Znalostní báze: Lumion 2023.0: Vše, co potřebujete vědět
Funkce, modely a materiály označené hvězdičkou (*) jsou dostupné pouze v Lumion 2023.0 Pro.

Viz také tabulka Porovnání verzí – karta Porovnání:

Web Lumionu: Funkce Lumion 2023.0

1. Nové funkce

1.1: Efekt Ray Tracingu (v0.9)

Lumion 2023, poháněný plně přepracovaným hybridním renderovacím enginem, spojuje předchozí rasterizační technologii se zcela novou technologií Ray Tracingu. Efekt Ray Tracingu, který naleznete v kategorii Osvětlení, simuluje chování světla s přesností blízkou reálnému světu a přináší výrazné zvýšení kvality vykreslování stisknutím jediného tlačítka.

S novou verzí Lumionu je podstatně snazší dosáhnout dokonalých výsledků, které vám a vašim klientům umožní vidět budoucnost vašeho projektu jasněji než kdy předtím. Protože čím realističtější je váš render, tím snazší je pro klienta představit si konečný výsledek.

hrdina_raster.pngRastrerizace v Lumion 2023

hero_right.png

Ray Tracing v Lumion 2023

Možnosti Ray Tracingu budou rozšířeny a vylepšeny během nadcházejících aktualizací Lumionu prostřednictvím nového Updateru. V současné době platí určitá omezení popsaná v části 3.10. Více informací o Efektu Ray Tracingu naleznete níže:

1.2: Fyzikálně založený rendering

Systém zpracovávající Materiály byl převeden na plné fyzikálně založené vykreslování s využitím 8 map. Výsledkem budou přirozenější výstupy zakládající se na fyzikálních vlastnostech díky přesnému výpočtu světelných podmínek a vyšší míře kontroly nad nastavením materiálů:

1.2.1 Nová možnosti materiálových map

 • Kovovost: definuje, jak výrazně se mají projevovat kovové vlastnosti povrchu.
 • Vyzařování, odrazivost a neprůhlednost: lze nyní individuálně ovládat pomocí vlastních posuvníků nebo přiřazením vlastní mapy v každém slotu.

1.2.2 Nové vlastnosti materiálů

 • Podpovrchový rozptyl: zvýšením hodnoty posuvníku získá objekt/povrch průsvitný efekt, který umožní světlu pronikat a být rozptylováno pod povrchem materiálu. Přiřazení jiné barvy než bílé (#FFFFFF) ovlivní odstín světla rozptýleného materiálem
 • Průhledný lak: tato hodnota dodává povrchu vrstvu bezbarvé pryskyřice.
mceclip7.png

1.2.3 Změny

 • Mapy textur: nyní nahrazuje starou Barevnou mapu. Snížení hodnoty mapy textur zvýší účinek, který má barva na povrch.
mceclip9.png
 • Mapa drsnosti: nyní nahrazuje mapu lesku. Mapu lesku lze stále používat a navíc také invertovat:
 • Měřítko mapy: je nastaveno na skutečné měřítko projektu.
 • Průhlednost: Posuvník ovládá průhlednost povrchu a nahrazuje Průhlednost z Lumionu 12.5 a starších verzí. Načtení mapy krytí umožní posuvníku ovládat pouze oblasti povrchu, které nejsou zcela černé.

1.2.4 Vylepšení

 • Mapové sloty: když je mapový slot prázdný, Lumion interpretuje mapu jako zcela bílou, což ovlivní celý povrch.
 • Mapové sloty: lze podle potřeby smazat.
 • Textury: s alfa kanálem (Příklad: .PNG, .TGA), které byly vloženy do importovaného materiálu, nyní získají alfa kanál přiřazený k slotu masky krytí.
 • Normální mapa: Normální mapu lze automaticky generovat na základě map textury. Když jsou obě mapy načteny v Lumionu, bude Normální mapa vygenerována na základě mapy posunu:
 • Normální mapa: Do kontextové nabídky byla přidána možnost invertovat zelený kanál normální mapy :

1.3: Nové sklo

Nový Materiál Skla spojuje PureGlass a Standardní sklo a sjednocuje jejich možnosti. Sklo má také řadu nových vlastností:


Skleněný materiál ještě není připraven pro využití s Ray Tracingem. Pokud používáte RayTracing, použijte nastavení v článku níže ke konfiguraci standardního materiálu jako skla (Ve zkratce, použijte průhledný kov, jak je nastaven v první ukázkové scéně přímo v Lumionu.):

Znalostní základna (EN)What do the properties of the Standard Material mean in Lumion 2023?

1.3.1: Nová nastavení a mapové sloty

 • Textura: Posuvník ovládá, jaký vliv má textura na materiál přiřazený k povrchu. Slot mapy umožňuje přidat vlastní texturu. Snížením nastavení posuvníku Textura zvýšíte vliv barvy na výsledný povrch.
 • Reliéf: Posuvník zvyšuje nerovnosti a promáčkliny na povrchu. Je také možné použít Normální mapu.
 • Mrazivost: Posuvník Mrazivost ovládá průsvitnost povrchu bez ovlivnění množství procházejícího světla. Použití mapy izoluje oblasti ovlivněné posuvníkem Frostiness .

1.3.2: Nová vlastnost

 • Zkreslení: Posuvník zkreslení umožňuje lepší kontrolu nad stupněm lomu světla.

1.3.3: Změny

 • Hrubost: se nyní používá místo původní Lesklosti/Lesku.
 • Vylepšené stíny skla: Sklo bude nyní vrhat lepší a přesnější stíny, které zohledňují barvu přiřazenou materiálu skla.

1.4: Vylepšená tvorba scény

1.4.1 Gizmo

Díky zbrusu nové funkcionalitě Transformační Gizmo (nástroj) je umístění vašich modelů hračkou.
Gizmo je k dispozici pro pohyb a otáčení v režimu sestavení a také při úpravách určitých efektů. Přesouvání objektu může probíhat na jedné ose nebo v rovině (XY, YZ a XZ), zatímco rotace využívá roviny rotace.

Gizmo 2. gif

Podržením klávesy ALT se objekt při tažení šipek nebo rovin duplikuje.

1.4.2: Automatické přichycení

Okamžitě zarovnejte své objekty s obsahem vašich projektů a umístěte je pomocí nové a vylepšené funkce Automatické přichycení (Auto Snap):

 • Kategorie objektů: modely z kategorie objektů se přichytí a zarovnají k povrchům importovaných modelů v závislosti na jejich prostorovém uspořádání (Příklad: židle se přichytí a zarovná k nejbližšímu vodorovnému povrchu, zatímco malba zarovná svou orientaci k normále svislice povrch).
Snap_obj.gif
 • Kategorie Lidé a zvířata: Lidé obsahující značku ‘Sedící’ se přichytí a zarovnají k nejbližšímu objektu určenému pro sezení.
Snap_ppl.gif

1.4.3: Nové značky objektů

 • Nový obsah: Pod značkou (tagem) “L23” najdete veškerý nový obsah. (Článek ZDE s novým obsahem)
 • Nový obsah: Miniatury mají v levém horním rohu modrou tečku.
 • Nová vyhledávací funkce: Přidání “-“ před tag vyloučí z vyhledávání všechny objekty spojené s daným tagem. Příklad: Chcete-li vyloučit všechny objekty knihovny z Lumion 2023, zadejte -L23:
 • Důležitá poznámka: Rostliny/stromy v animované knihovně se vykreslují i přes využití Efektu Ray Tracing stále prostřednictvím rasterizace. Další informace naleznete v části 3.10.

1.4.4: Vylepšený výběr knihovny materiálů:

Režim Materiály: Všechna rozhraní v Režimu Materiály byla aktualizována.

 • Knihovna materiálů a Nastavení materiálů byly přepracovány jako karty:
mceclip4.png
 • Název spojený s Materiálem přiřazeným k povrchu v softwaru pro 3D modelování se zobrazí v režimu Materiál, když je povrch vybrán v Lumionu:
mceclip2.png
 • Knihovna materiálů byla reorganizována do 3 hlavních kategorií: 
  • Nové, Materiály a Krajina :
mceclip3.png
 • Kategorie Interiér a Exteriér byly sloučeny do kategorie Materiály.
 • Kategorie Různé byla nahrazena kategorií Krajina.
 • Materiály v kategoriích byly reorganizovány v sestavách:
 • Materiály lze nyní prohledávat pomocí nabídky “Hledat” v režimu Materiál:
mceclip1.png
 • Vybraný materiál lze nyní najít v knihovně pomocí tlačítka “Najít materiál v knihovně”:
 • Ikony materiálů se v Lumionu 2023 zobrazují jako indikátory typu materiálu vybraného z knihovny. Příklad pro neviditelný materiál:
 • Vyskakovací okno Mapa je nyní větší a poskytuje lepší představu o Materiálu.

1.5: Dráhy kamery

1.5.1: Předvolby dráhy kamery:

Vytvářejte animace rychleji a snadněji než kdy dříve díky širším možnostem předvoleb videokamery. Užijte si větší kontrolu nad polohou kamery a využijte plynulejších pohybů s novými předvolbami:

mceclip12.png padding-top: 10px; padding-bottom: 0px;
 • Orbitální Trasa: umožňuje cyklický pohyb kolem zvoleného bodu. V pokročilém režimu lze cestu změnit tak, aby kamera obíhala kolem cíle několikrát.
mceclip13.png
 • Dolly Shot: umožňuje lineární pohyb mezi dvěma body s kamerou orientovanou v předvoleném směru a výšce .
mceclip14.png
 • Horizontální/Vertikální Záběr: umožňuje pohyb kamery po oblouku horizontálně nebo vertikálně:
mceclip15.png
 • Sledovat objekt: Kamera bude sledovat cíl:
mceclip16.png

Další informace o předvolbách kamery naleznete níže:

1.5.2: Vlastní cesty kamery

Cesty kamery lze nyní importovat ve formátech .FBX a .DAE. Díky tomu mohou profesionálové dosáhnout lépe kontrolovaného pohybu přesně dle svých představ.

mceclip11.png

Po importu souboru obsahujícího cestu kamery se zobrazí seznam dostupných a uložených cest:

Příklad vlastní cesty kamery:

Blender_Camera_Path_Import.gif

Více informací naleznete v článku níže:

1.6: Poměry stran renderu

Vytvořte dokonalou kompozici pro své vizualizace vykreslením přímo ve vámi preferovaném poměru stran. Vyberte si z řady formátů a ušetřete čas při ořezávání fotek a videí po vykreslení.

1.6.1: Formát

Formát lze vybrat z rozbalovací nabídky v režimu Foto a Film:

1.6.2: Poměr stran

Poměr stran lze převrátit pomocí tlačítka PŘEVRÁTIT POMĚR STRAN:

1.6.3: Režim fotografie

Pro každou fotografii lze zvolit poměr stran.

1.6.4: Režim filmu

Poměr stran klipu lze nastavit/upravit, v sérii klipů se ovšem používá vždy první použitý poměr stran:

 • Vykreslení jednoho klipu: Lumion vykreslí klip v poměru stran klipu.
 • Vykreslení celého filmu: Lumion vykreslí všechny klipy v poměru stran prvního klipu v sadě.

1.6.5: Rozlišení

Rozlišení renderu automaticky dopočítá druhou stranu podle zvoleného rozlišení. Příklad:

 • Poměr 1:1 v Full HD rozlišení obrazu bude 1920×1920 pixelů.
 • Poměr stran 4:5 v rozlišení Tisk/Ultra HD bude 3072 x 3840 pixelů.

1.6.6: Dostupné poměry stran

 • 16:9, 3:2, 5:4, 1:1, 1,91:1 a jejich inverzní protějšky.
mceclip17.png

Podrobné informace naleznete také v článku níže.

1.7: Rozlišení editoru

Výkon pro režim Tvorba: Verze 12 představila novou technologii převzorkování prostřednictvím grafické karty v reálném čase při nastavení rozlišení od 50 % nahoru.

Lumion 2023 přichází s dalšími velkými vylepšeními nejen ve smyslu výkonu, ale i ve zlepšení kvality s čistším a ostřejším náhledem scény, a to dokonce už od rozlišení 33 %.

mceclip0.png

Ačkoli tato změna výrazně zlepšuje odezvu Lumionu, při nízkém rozlišení způsobí u některých prvků určité rozmazání.

1.8: Seznam hlavních efektů

Režimy Fotografie a Panorama byly doplněny “Seznamem hlavních efektů”, který aplikuje řadu efektů na celou sadu, podobně jako tlačítko “Celý film” z předchozích verzí Lumionu.

Vylepšení také přináší jednotnější vzhled ve všech režimech výstupu.

Při použití stejného efektu v seznamu hlavních efektů a na pozici Fotografie nebo Panorama bude mít prioritu nastavení přímo na pozicích Fotografie/Panoráma .

1.9: Nové objekty v knihovně

1.9.1: Nové objekty

Pomozte svým klientům ponořit se do vašeho designu s rozsáhlou knihovnou realisticky vyhlížejících modelů osob a 100 zbrusu nových, věrohodných statických postav. Nastavte scénu a oživte jakémkoli projekt sérií realisticky vymodelovaných předmětů a materiálů, ať už se jedná o rostli v rohu místnosti, projíždějící auto nebo dřevěnou židli.

Do Lumionu 2023 bylo přidáno celkem 227 objektů, od neuvěřitelně detailních 3D statických postav až po přírodu a nábytek. Využijte celý potenciál svého projektu pomocí nejnovějších doplňků:

Jemné detaily
Příroda: 66
9 rostlin
57 stromů
Objekty: 51
Lidé a zvířata: 100Doprava: 10

1.9.2: Knihovna nových materiálů

Materiály:Krajina:
Dřevo: 53
Cihly: 2
Beton: 3
Kov: 10
Kámen: 8
Sádra: 11
Půda: 3
Tráva: 6
Asfalt: 2

1.10: Aktualizovaný efekt korekce barev

Efekt korekce barev byl vylepšen. Byla také přidána nová funkce:

 • Histogram zobrazuje přepaly světel a stínů.
 • Efekt expozice je nyní zahrnut jako posuvník v Korekci barev.
 • Posuvníky Zvýraznění, Odstíny a Stíny nahradily Dolní Limit, Horní Limit a Jas pro lepší ovládání.
 • Je přidán přepínač Automatická Expozice pro automatické nastavení světelných podmínek.
 • Posuvníky byly seskupeny podle typu úpravy, kterou aplikují na obrázek:

Níže uvedený článek podrobně vysvětluje výhody nového efektu korekce barev:

1.11: Vylepšený efekt polystyrenu

Efekt Polystyren byl vylepšen o Podpovrchový Rozptyl a obdržel vylepšené fungování stínů.

1.12: Osvětlení a expozice

1.12.1: Bodová světla a všesměrová světla

 • Hodnota jasu byla převedena na lumeny, aby odrážela skutečné jednotky.
 • Posuvník Velikost nyní ovládá jak velikost světelného zdroje, tak i ostrost stínů při použití Efektu Ray Tracing. Větší Velikost automaticky přináší měkčí stíny.
 • Posuvník Rozklad byl odstraněn, protože neodráží skutečné podmínky.

1.12.2: Plošná a liniová světla:

 • Hodnota jasu byla převedena na nity, aby odrážela skutečné jednotky.
 • Plošná a liniová světla nyní při použití Ray Tracingu vrhají stíny.

1.12.3: Další vylepšení

Jednotný systém osvětlení

Všechny typy světel v Lumionu byly sjednoceny pod stejným systémem: Sluneční světlo, Reflektory, Všesměrová světla, Plošná/Liniová světla, HDR obloha a Emisní materiály nyní fungují na stejném principu.

 • Světla: Hodnoty jasu jsou automaticky převedeny při otevírání souborů *.LS ze starších verzí Lumionu na nejbližší jednotky –Lumeny pro Bodová světla a nity pro Plošná světla.

1.13: Aktualizované uživatelské rozhraní

(Režim Tvorby, Režim Fotografie, Režim Filmu, Režim Panorama)

Všechny režimy Lumion doznaly vylepšení uživatelského rozhraní. Rozhraní má nyní tmavější pozadí. Ve všech rozhraních Lumionu byly také přepracovány ikony.

Režim TvorbyRežim Fotografie
Filmový RežimPanoramatický Režim
Režim Tvorby
 • Umístění: Uživatelské rozhraní bylo aktualizováno:
 • Výběr: Rozhraní bylo aktualizováno. Když je vybrán objekt, vždy se zobrazí jeho souřadnice a dynamicky se aktualizují:
 • Počasí: Uživatelské rozhraní bylo aktualizováno:
 • Materiály: Kliknutím na ikonu spojenou s mapou materiálu se otevře Průzkumník Windows:
 • Výběr: Modré zvýraznění je nyní při najetí myší na objekt zakázáno pro objekty Doprava, Příroda a Postavy.

1.14: Nové kontextové nabídky

Kontextové nabídky v Lumionu byly vylepšeny a nahrazeny ikonami a/nebo novým systémem nabídek.

1.14.1: Vylepšení

Materiály
 • Kopírování a vkládání Materiálů lze nyní provádět pomocí dvou ikon.
 • Načtení a uložení materiálu lze provést prostřednictvím kontextové nabídky:
 • Posuvník Materiál se slotem pro mapu má různé kontextové nabídky, které v jednotlivých případech umožňují:
  • Invertovat mapu
  • Smazat mapu
  • Změnit souřadnice mapy (viz část 1.2.4: Vylepšení)

1.14.2: Režim Foto/Film/Panorama

 • Efekty: Uživatelské rozhraní bylo přepracováno a umožňuje kopírování, vkládání, načítání, ukládání a čištění sestav efektů:
 • Efekty: Kopírování Předvoleb efektů:
 • Sloty pro fotografie/filmy/panorama:
 • Galerie efektů: ikony nahrazují staré kategorie efektů .

1.14.3: Aktualizace úvodní obrazovky

1.14.3.1: Úvodní obrazovka obdržela tři změny, které vedou k lepší přehlednosti:

 • Prezentace se dynamicky mění na základě relevantních aktualizací a obsahuje nový obsah, jakmile je do Lumionu přidán.
 • Spodní část uvítací obrazovky obsahuje 3 nová tlačítka, která přesměrovávají na zdroje a tým podpory.
 • Velikosti tlačítek byly optimalizovány.

1.14.3.2: Načíst: Nyní je možné procházet poslední soubory prostřednictvím kolečka myši.

1.15: Lumion LiveSync

Import modelu s názvy materiálů obsahujících kterékoli z následujících slov do softwaru pro 3D modelování automaticky přiřadí materiál z odpovídající kategorie v Lumionu:

SkloVodaBetonKovDřevo
CihlaKeramikaTkaninaPlastKámen

1.16: Vylepšení pracovního postupu

Lumion 2023 přichází s několika vylepšeními pracovního postupu, která vám pomohou zefektivnit vaši práci na tvorbě prezentačních podkladů pro vaše projekty:

1.16.1: Změny kurzoru myši

Ukazatel myši se změní ze šipky na ukazatel, když najedete na prvek, na který lze kliknout.

hover_gif.gif

1.16.2: Skupiny

 • Editace skupiny: Při úpravě skupiny budou nyní vybrané objekty zvýrazněny.

1.16.3: Varianty

 • Možnost přidat variantu pro dva nebo více importovaných modelů při současném výběru byla odstraněna.

1.16.4: Interakce posuvníku

Byla vylepšena interakce s posuvníky:

 • Jediným kliknutím na posuvník nyní aktivujete funkci Zadávání hodnot.
 • Kliknutím a tažením přesunete posuvník do požadované polohy.

1.16.5: Posuvníky efektů

Efekty v sestavě (s výjimkou Ray Tracingu, který je pro přehlednost vždy nahoře) lze nyní přetahovat nahoru nebo dolů:

1.17: Změny v základech Lumionu

1.17.1: Nové vykreslování Materiál bez vazby

Vykreslování bez vazeb umožňuje využívat pro rasterizaci a Ray Tracing stejné zdroj (modely, materiály, textury, vyrovnávací paměť atd.). To nám umožňuje převádět všechny součásti do fyzikálně založeného renderování. U starších projektů se mohou při načtení projevit menší rozdíly, ve valné většině případů by ale měly být výstupy identické.

1.17.2: Hybridní engine

Přípravy na tento proces jsme zahájili konverzí Lumionu 11 na DirectX 12. Tyto základní prvky byly v Lumionu 12 vylepšeny, nyní posilují potenciál Lumionu 2023. Hybridní engine byl navržen se zvláštním zaměřením na umožnění rychlejšího vylepšování v následujících aktualizacích. Rovněž umožňuje souběžné fungování rasterizace a Ray Tracingu v totožné verzi programu.

2. Další nové funkce a vylepšení

Režim Tvorby

2.1: Režim na šířku -> Voda: Výběr typů vody byl aktualizován, aby byl konzistentní se zbytkem uživatelského rozhraní

2.2: Sjednocené vlastnosti pro postavy

2.2.1: Barvy, stíny a průhlednost

Animované 3D postavy, statické 3D postavy, 3D/2D siluety lidí a billboardy postav nyní sdílejí stejné hodnoty barev a průhlednosti. Změna jedné z hodnot pro jeden z výše uvedených typů objektů použije stejnou vlastnost na všechny ostatní typy v projektu .

2.2.2: Změny uživatelského rozhraní pro postavy

Všechny typy postav v Lumionu budou mít nyní stejné uživatelské rozhraní editoru. Billboardy mají také možnost načíst textury.

2.3: Rozmístění hmoty: Pokud vybrané objekty nemají šířku, minimální šířka rozmístění je 1 m. Příklad: Umístění skupin objektů.

2.4: Mraky: Všechny mraky Lumion (obloha, objemové mraky, obloha a mraky, skutečné nebe) byly vylepšeny pro lepší výsledky vykreslování:

2.5: Krajina -> Voda -> Led: jsou při vykreslování nadále Emisivní.

2.6: Knihovna -> Obtisky: Obtisky nyní používají jako vstup mapu drsnosti místo mapy lesku.

2.7: Pohyby kamery: byly vylepšeny a jsou nyní plynulejší.

Režim Film, Fotografie a Panorama

2.8: Poměry stran: fotografií se zobrazí pro každou miniaturu před vykreslením sady fotografií:

2.9: Jsou přidány posuvníky: Směřování a Sklon pro lepší ovládání směru kamery:

2.10: Přepínač FX: Zásobník efektů lze zapnout nebo vypnout podle režimu v pravém horním rohu obrazovky:

2.11: Galerie efektů: byla vybavena vyhledávacím panelem pro lepší přístupnost:

Editor materiálů

2.12: Standardní materiál: Byla přidána podpora pro animované textury .MP4 jako neprůhledné mapy:

2.13: Materiál kožešiny: byl přesunut do kategorie Materiály místo kategorie Krajina .

2.14: Materiály -> Mapy: Alfa kanál obrazových souborů, které jej podporují (příklad: soubory .TGA nebo .PNG), byl odstraněn a nahrazen mapou krytí.

2.15: Automatický převod materiálu: K automatickému převodu dojde pouze v případě, že importovaný povrch obsahuje vloženou mapu textury.

Import a export

2.16: Importér 2.0: Starý importér používaný pro formáty .SKP, .FBX a .DAE je nyní zcela nahrazen novým importérem 2.0 .

2.17: Importované modely

2.17.1: Lumion při spuštění převede všechny importované modely ve složce Documents do nového systému PBR – v závislosti na počtu objektů může trvat tento proces poměrně dlouho. Převod lze přeskočit stisknutím ESC (Escape).

2.17.2 Konverze bude pokračovat během příštího spuštění nebo na stejném místě, kde byla minule pozastavena.

2.18: Importovací okno

Byl přidán nový přepínač pro vynucení oboustranných povrchů:

2.19: LiveSync

2.19.1: Propojení je nyní při načítání nového projektu ukončeno, aby se zabránilo synchronizaci stávajícího modelu do nově otevřeného projektu.
2.19.2: Spojení je nyní ukončeno bezprostředně po smazání odpovídajícího importovaného modelu v Lumionu.

Načítání a ukládání

2.20: Načítání souborů .LS s poškozenými informacemi .INN již nezpůsobuje pád Lumionu a místo toho jsou poškozená data přeskočena.

2.21: Lumion Trial: Načítání projektu vytvořeného v Lumion Pro Trial je nyní možné, pokud byl licenční klíč Pro Trial upgradován na komerční verzi.

2.22: Načítání: Načtení souboru .LS vytvořeného v předchozí verzi Lumionu odstraní všechny efekty a přenese odpovídající hodnoty do efektu korekce barev.

Efekty

2.23: Aktualizované a vylepšené Efekty: Byly vylepšeny efekty Bloom, Hloubka ostrosti a Lens Flare.

2.24: Vylepšený efekt obrysu: nyní by měl být přesnější a měl by mít méně viditelných chyb.

2.25: Pokročilý efekt přesunu: nyní může přejít na klíčové snímky mimo viditelnou časovou osu.

2.26: Efekt Time Warp: byl přidán posuvník pro odsazení textur videa.

2.27 Global Illumination Effect: byl deaktivován.

Nové ukázkové projekty a šablony

2.28: Příklady projektů

Lumion 2023 obsahuje

 • 1 (jeden) nový příklad projektu: Minimalistický interiér.
 • 8 (osm) vylepšených příkladů projektů.

2.29: Šablony:

 • Všechny šablony byly aktualizovány.

2.22: Styly:

 • Všechny styly byly aktualizovány.
  • 1 (jeden) nový Styl: Interiér Ray Tracing.
  • 8 (osm) vylepšených stylů.

Další

2.30: Rozhraní: Režim umístění je zašedlý, když je aktivní volba “Vybrat všechny kategorie”.

2.31: Instalační/aktualizační program: Lumion 2023 lze nyní aktualizovat při otevření programu.

2.31.1: Když je k dispozici aktualizace, zobrazí se upozornění:

2.31.2: Tlačítkem Pokračovat stáhnete aktualizaci:

2.31.3: K dispozici je také možnost aktualizaci odložit:

Více informací o Updateru naleznete v článku níže:

3. Změny a vyřešené chyby

3.1: Režim tvorby a knihovna objektů

 • Režim pohybu: vzdálenost pohybu objektu byla omezena na 3 km místo 30 km.
 • Režim umísťování -> Vždy umísťovat na terén: Objekty již neuvíznou v terénu poté, co je přesunete s aktivní funkcí “Vždy umístit na terén”.
 • Režim umístění -> Vždy umístit na terén: “Vždy umístit na terén” lze nyní přepínat při pohybu objektu.
 • Režim umístění -> Vždy umístit na terén: Importované modely jsou nyní ignorovány.
 • Režim výběru: Gizmo (nástroj pro přesun) je během výběru deaktivováno.
 • Vlastní SPZ: již náhodně nepřekračují limit 10.
 • Uzamčené objekty: pro uzamčené objekty již nejsou k dispozici následující možnosti:
  • Náhodná pozice/otočení/velikost
  • Resetovat velikost/rotaci
  • Prostorové objekty rovnoměrně
  • Umístěte na/Přizpůsobte se krajině
  • Zarovnat polohu/otočení
  • Zarovnat velikost/výšku
 • Slunce: Slunce již nezanechává viditelný obdélníkový stín na Krajině nebo 3D trávě.

Knihovna objektů

 • Bodová a Plošná světla: Vlastnost Falloff byla odstraněna.
 • Zarovnat pozici: Již neposouvá všechny objekty na souřadnici 0,0,0, pokud výběr obsahuje objekty z více kategorií.
 • Importované animované modely: Při návratu do režimu filmu po nahrání klipu jsou zmrazeny.
 • Knihovna -> Světla: Změna barvy více plošných/liniových světel ve stejném výběru nyní ovlivní všechna najednou namísto pouze jednoho.
 • Knihovna -> Nálepky: Miniatury map jsou nyní zobrazeny správně.
 • Knihovna -> Lidé a Zvířata: Textura a animace nyní fungují podle očekávání.
 • Knihovna: Okolní okluze je povolena pro přírodní objekty, když je Efekt Ray Tracingu aplikován pro fotografii, klip nebo panorama.

3.2: Režim fotografie, Režim filmu a režim Panorama

Režim fotografie

 • Vykreslování: na dvou různých verzích Lumion současně v rozlišení tisku/plakátu již nevede k chybě.

Filmový režim

 • Efekt hromadného posunu: Pozice objektu se po uložení souboru .LSF již neresetuje, pokud byl v režimu filmu přidán efekt hromadného přesunu.
 • Nahrávání klipů: mapa krychlového odrazu nyní funguje při nahrávání klipu podle očekávání.
 • Zvuky: budou ztlumeny, pokud není okno Lumion v aktivním zobrazení.
 • Textury videa: jsou nyní zobrazeny jako statické, zatímco náhled po nahrání klipu neběží.

Panoramatický režim

 • “Cílové zařízení: Obecné zařízení nebo Gear VR”: byly přejmenovány tak, aby lépe reflektovaly přiřazený typ projekce: “Typ projektu: Rovnostranný nebo krychlový”.

Režim fotografie, Režim videa a Režim panorama

 • Efekt překrytí obrázku: Načtené obrázky lze nyní zarovnat s náhledem a nově odpovídají jeho proporcím.
 • Postavy s plochým stínováním: Efekt Světlo Oblohy již nezpůsobuje, že postavy s plochým stínováním mají hloubku.
 • Postavy s plochým stínováním: Efekt srážek již nezpůsobuje zrcadlení na postavách s plochým stínováním.
 • Efekt viditelnosti vrstvy: nyní se chová podle očekávání a přesně zobrazuje aktualizovaný stav vrstvy.
 • Metadata: Soubory exportované z Lumion zaznamenávají ve svých vlastnostech verzi Lumion, ve které byly vytvořeny.
 • Vykreslování: při exportu jako .PNG v rozlišení tisku/plakátu byly časy značně zkráceny.
 • Vykreslování: použití funkce Ray Tracing v rozlišení Tisk/Plakát je zakázáno.

3.3: Materiály

 • Materiály -> Kožešina: použití kožešinového materiálu již nedělá povrch oboustranný.
 • Materiál -> Vodopád: při použití v projektu a nastavení posuvníku Lightup Water Color již neovlivní expozici celé scény.
 • Přiřazení materiálů: Použití materiálů na více importovaných modelů ve stejné relaci již nemá za následek chybějící materiály při opětovném otevření souboru .LS.
 • Přiřazení materiálů: Zrušení přiřazení materiálů po odstranění importovaného modelu nyní vede k použití správných materiálů, respektive materiálů použitých před zrušením přiřazení.
 • Materiály -> Listí: Posuvník Výška Země se nyní pohybuje od -100 m do +100 m.

3.4: Efekty a styly

 • Pokročilý efekt pohybu: Uživatelské rozhraní již není příležitostně proklikávací.
 • Fázový efekt: Uživatelské rozhraní již nebliká při použití NAHORU nebo DOLŮ.
 • Efekt ortografického pohledu: Materiály se již příležitostně nezobrazují jako neviditelné.
 • Efekt objemových mraků: Oblaka jsou nyní správně zastíněna při použití v kombinaci se skutečným nebem.
 • Efekt rozostření pohybu: Náhled byl vylepšen, aby lépe zobrazoval rozostření pohybu.
 • Efekt Fáze: Po zrušení změny názvu v Efektu Fáze již Lumion nezamrzne.

3.5: Uložení, načtení a obnovení

 • Na šířku: Textura na šířku zůstává konzistentní při rychlém načítání nebo načítání souboru pro obnovení.

3.6: Import a export

 • Umístění položky na uzly: Zrušení dialogového okna souboru již nezpůsobí, že se funkce Umístění položky na uzly bude chovat, jako když byl vybrán model, který se má použít jako zdroj pro uzly.
 • LiveSync: Výchozí ohnisková vzdálenost již není 15 mm.
 • LiveSync: Když je zapnutá synchronizace kamery, LiveSync použije zorné pole nastavené v softwaru pro 3D modelování v režimu Tvorby.

3.7: Různé

 • Verze pro Windows: Lumion 2023 poběží pouze na operačním systému Windows 10 nebo 11.
 • Kontrola verze ovladače grafické karty: Lumion 2023 zkontroluje, zda jsou splněny minimální požadavky na ovladač grafické karty.
 • Zkušební verze Lumion Pro: Zbývající dny se nyní zobrazují v záhlaví okna Lumion.
 • Různé změny uživatelského rozhraní.

3.8 Rozhraní

 • Branding: Lumion 2023 obsahuje obnovenou identitu značky, která byla integrována do všech platforem, verzí a edic.
 • EULA: Okno Licenční smlouva s koncovým uživatelem bylo revidováno a rozhraní bylo vylepšeno.
 • Studentská verze: Při pokusu o otevření souboru .LS vytvořeného v komerční verzi byl přidán odkaz na příslušný článek znalostní báze.

3.9: Funkce v Lumionu 2023

Toto jsou funkce, které byly dříve dostupné pouze v Lumion Pro.

Režim sestavení – Knihovna objektů

 • Plošná a Liniová světla

3.10: Funkce, které jsou stále vyvíjeny

VELMI DŮLEŽITÉ: Vzhledem k významným změnám doporučujeme dokončit všechny projekty, které jste zahájili v předchozích verzích Lumionu. Poté spusťte nové projekty v Lumionu 2023.

DŮLEŽITÉ: Lumion 2023 je plně funkční, ale některé funkce mohou vyžadovat další vývoj nebo náhradní řešení. Více informací o funkcích ve vývoji a technických omezeních naleznete v článku níže: