Nově přidané prvky (227) v Lumionu 2023 v knihovně obsahu zahrnují:

Detailní příroda: 66
(9 rostlin, 57 stromů)
Objekty: 51
Lidé a zvířata: 100Doprava: 10

Nově přidané prvky v knihovně obsahu posunují celkový počet objektů dostupných v Lumionu 2023 Pro na 7 130 modelů*.

V Lumionu Standard je nyní dostupných na 2 280 objektů.

Přidány byly také nové materiály (ve verzích Pro i Standard):

Materiály:Krajina:
Dřevo: 53
Cihly: 2
Beton: 3
Kov: 10
Kámen: 8
Omítka: 11
Půda: 3
Tráva: 6
Asfalt: 2

S nově přidanými se celkový počet materiálů v knihovně Lumionu 2023 Pro posunul na 1 452*. 


Kategorie objektů Lumion:

Lumion Pro:Lumion Standard:
Příroda
Lidé a zvířata
Doprava
Objekty
Příroda
Lidé a zvířata
Doprava
Objekty

Lumion Pro

Příroda (Lumion Pro)

L23_NATURE_01.pngL23_NATURE_02.pngL23_NATURE_03.png
L23_NATURE_04.pngL23_NATURE_05.pngL23_NATURE_06.png
L23_NATURE_07.pngL23_NATURE_08.png 

Lidé a zvířata (Lumion Pro)

L23_PEOPLE_01.pngL23_PEOPLE_02.pngL23_PEOPLE_03.png
L23_PEOPLE_10.pngL23_PEOPLE_11.pngL23_PEOPLE_06.png
L23_PEOPLE_07.pngL23_PEOPLE_08.pngL23_PEOPLE_09.png
L23_PEOPLE_04.pngL23_PEOPLE_05.pngL23_PEOPLE_12.png

 


Doprava (Lumion Pro)

L23_CARS_01.pngL23_CARS_02.png 

Objekty (Lumion Pro)

L23_OBJECTS_01.pngL23_OBJECTS_02.pngL23_OBJECTS_03.png
L23_OBJECTS_04.pngL23_OBJECTS_05.pngL23_OBJECTS_06.png

Lumion Standard:

Lidé a zvířata (Lumion Standard)

L23S_PEOPLE_01.pngL23S_PEOPLE_02.pngL23S_PEOPLE_03.png
L23S_PEOPLE_10.pngL23S_PEOPLE_11.pngL23S_PEOPLE_06.png
L23S_PEOPLE_07.pngL23S_PEOPLE_08.pngL23S_PEOPLE_09.png
L23S_PEOPLE_04.pngL23S_PEOPLE_05.pngL23S_PEOPLE_12.png

Doprava (Lumion Standard)

L23S_CARS_01.pngL23S_CARS_02.png 

Objekty (Lumion Standard)

L23S_OBJECTS_01.pngL23S_OBJECTS_02.pngL23S_OBJECTS_03.png
L23S_OBJECTS_04.pngL23S_OBJECTS_05.pngL23S_OBJECTS_06.png