1. Vyřešené problémy:

Import:

  • Materiály :  Názvy importovaných materiálů jsou nyní zpracovány správně, pokud obsahují méně než 16 znaků.
  • Materiály  ->  Importované materiály : výchozí hodnota pro posuvník Textura  bez mapy barev je nyní nastavena na 50 % namísto 100 %