mceclip1.png

Program Autodesk Maya není programem Lumion oficiálně podporován.

1. Export souboru formátu .FBX

1.1: Exportujte svůj model z programu Autodesk Maya ve formátu .FBX a importujte jej do Lumionu:

Soubor -> Export -> .FBX

Standardní materiálové textury jsou v souboru importovány, ostatní typy materiálů a předvolby však nikoliv.

Jednoduché animace pozice/rotace/zvětčení mohou být importovány prostřednictvím souborů typu .FBX nebo .DAE (Collada) – je však nutné je exportovat při 25 snímcích za sekundu. Animace koster a morfů importovat není možné.

2. Tipy a řešení potíží

2.1: Proč po vložení importovaného modelu objekt nikde nevidím?

  • Vkládací box objektu v Lumionu odpovídá souřadnici 0,0,0 projektu v programu Maya.
  • Jestliže je model příliš daleko, nemusíte jej ve scéně ani postřehnout, minimálně se vám s ním však bude špatně operovat. Doporučujeme před exportem z programu Maya umístit model co počátku souřadného systému (bod 0,0,0) a exportovat jej do Lumionu až poté.

2.2: Jak přiřadit dílčím plochám modelu odlišné materiály?

  • Jestliže má model jednu jedinou povrchovou definici (jednotnou barvu), nebude možné dílčí plochy opatřit odlišnými materiálovými texturami. Před exportem z programu Maya doporučujeme povrchy, kterým chcete přiřadit odlišné materiály, rozlišit ještě před exportem do Lumionu.