1. Vysvětlení

Blikající světlo je většinou nastává v případě, že je použit efekt Globálního osvětlení a pokud se souběžně pohybuje Slunce a/nebo další animované objekty.

Global_Illumination_L12.png

Efekt Globálního osvětlení analyzuje v Lumionu povrchy, které mají být sluncem osvětleny. Po analýze rozmístí efekt všesměrné světelné kužely, které ozařují povrchy a simulují tak odražené světlo. Kužely se při každém pohybu slunce či jiných animovaných objektů přepočítávají a tím vzniká blikání světla.

Abyste blikání ve vašem klipu předešli, je nezbytné renderovat klip ve 4hvězdičkové kvalitě. Vše ve scéně navíc musí zůstat ideálně statické, v základu je potřeba, aby se slunce nepohybovalo, na scéně nebyly žádné velké animace a efekt Větru musí být nastaven na nízkou hodnotu, aby se stromy ve větru příliš nekývaly.

Wind_L12.png
Lumion 12
mceclip1.png
Lumion 11