1. Vyřešené problémy:

1.1: Editační režim

1.1.1: Objektová knihovna

 • Příroda : Některé objekty již při výběru nezobrazují nesprávné  vlastnosti .

1.1.2: Režim umístění

 • Skupiny : při vracení jejich smazání již nejsou seskupeny .

1.3: Materiálový režim

 • Standardní materiál : Mapy posunutí nyní zobrazují správné chování odsazení bez opětovného načítání textury.
 • Standardní materiál : Mapy přemístění nyní mění chování materiálů,  když  je Měřítko mapy nastaveno na Importováno.
 • Materiály : všechny názvy  materiálů knihovny  se nyní zobrazují správně
 • Materiály :  Dřevěné materiály  přidané v Lumionu 2023 mají nyní  hodnotu textury nastavenou na 100 %.
 • Materiály :  Neprůhlednost Mapy byly upraveny tak, aby se zobrazovaly ve 100 % jejich barevného rozsahu.
 • Materiály : Normální mapy již neotáčí směr při nastavení  Měřítko mapy na  Importované .
 • Sady materiálů : Při opětovném načítání projektu se již nevyhazují .

1.2: Režim Foto/Film/Panorama

1.2.1: Poměry stran

 • Poměr stran pro 1,91:1 a 1:1,91 již není rozmazaný při vykreslování v rozlišení tisku/plakátu .

1.2.2: Režim fotografie

 • Dodatečný výstup -> Mapa osvětlení :  již nebude vykreslovat objekty černé, když při vykreslování obdrží světla.

1.2.3: Účinky

 • Korekce barev : Barevné překryvy histogramu se již v konečném výstupu nevykreslují.
 • Photo Matching : při vykreslování s aktivním tímto  efektem již není vidět horizont.
 • Image Overlay : zobrazí překryvný obrázek správně ve finálním vykreslení.

1.3: Načítání a ukládání

 • Mapy materiálů :   Načtením projektu již nebudou přepsány prázdné pozice textur  standardního materiálu.

1.4: Import

 • Textury :  Mapy krytí jsou při importu souborů .FBX správně přiřazeny. 
 • Formát SKP: importované škály textur fungují podle očekávání.
 • LiveSync : již nebude vytvářet duplicitní importovaný model, když se umístění souboru změní, ale název souboru zůstane stejný.
 • LiveSync :Vlastnostiobjektuse nyní zobrazuje správně.
 • LiveSync : Názvy cest k materiálu delší než 160 znaků již nebudou způsobovat selhání opětovného propojení modelů .DAE.

1.5 Uživatelské rozhraní:

 • UI ->  Material Mode : rozšířená nastavení standardního  materiálu již nezamykají uživatelské rozhraní pro Lumion Standard.
 • Licence: Správná chybová zpráva se nyní zobrazí, když  jsou kontroly licenčního klíče Lumion blokovány souborem hostitelů .
 • Uživatelské rozhraní:  Různá vylepšení uživatelského rozhraní.

2. Obecné:

Pro Trial:

 • Projekty uložené ve  zkušební verzi Lumion Pro lze nyní otevřít na stejném počítači při změně na komerční  licenční klíč .