Example_Project_-_Farnworth_P3__Email.png

Dostupné klávesové zkratky najdete níže. Berte prosím na vědomí, že klávesové zkratky nelze v programu měnit.

1. Pohyb

W nebo ŠIPKA NAHORUPohyb kamerou vpřed.
S nebo ŠIPKA DOLŮPohyb kamerou vzad.
A nebo ŠIPKA VLEVOPohyb kamerou vlevo.
D nebo ŠIPKA VPRAVOPohyb kamerou vpravo.
QPohyb kamerou nahoru.
EPohyb kamerou dolů.
MEZERNÍK + W/S/A/D/Q/EZpomalený pohyb kamerou.
SHIFT + W/S/A/D/Q/EZrychlený pohyb kamerou.
SHIFT + MEZERNÍK + W/S/A/D/Q/EVýrazně zrychlený pohyb kamerou.
PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíRozhlédnout se kolem.
PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíRotace kamery.
MEZERNÍK + PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíPomalá rotace kamery.
SHIFT + PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíRychlejší rotace kamery.
SHIFT + MEZERNÍK + PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíVýrazně rychlejší rotace kamery.
KOLEČKO MYŠI NAHORU/DOLŮPřiblížit/vzdálit kameru od objektu.
CTRL + HObnoví výšku kamery na přednastavený horizontální pohled.
O + PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíOrbitální pohyb kamery. Přesuňte kameru tak, aby zaměřovací kříž [ ] byl umístěn v bodě modelu, kolem kterého chcete rotovat.
Dvojklik PRAVÝM TLAČÍTKEM MYŠI na modelOkamžitě se přesuňte na pozici, na kterou jste klikli.
Dvojklik LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠI na modelOkamžitě se přesuňte na objekt, na který jste klikli.

2. Různé další funkce 

F1Kvalita editoru: 1 HvězdaVšechny typy stínů a některé Filmové Efekty budou vypnuty. Přehrávání video textur bude vypnuto. Žádné vyzařování materiálů.
F2Kvalita editoru: 2 HvězdyStíny terénu a Omni stíny budou vypnuty. Přehrávání video textur bude vypnuto. Žádné vyzařování materiálů.
F3Kvalita editoru: 3 HvězdyStíny terénu budou vypnuty. Přehrávání video textur bude vypnuto. Vyzařování materiálů bude aktivní.
F4Kvalita editoru: 4 HvězdyNejvyšší úroveň kvality editoru. Vše bude zapnuto, videotextury nebudou zmrazeny v pohybu. Vyzařování materiálů bude aktivní.
F6Přepnout mezi automatickým a manuálním obnovováním Vysoce kvalitního náhledu.
F8Podržením této klávesy dočasně zobrazíte stíny od bodových světel.
F9Přepíná mezi nízkou a vysokou kvalitou zobrazení stromů a rostlin.
F11Přepíná mezi módem Tvorby a Divadelním módem. Divadelní mód uživateli skryje rozhraní módu Tvorba.
Nastavení -> Celá obrazovkaPřepne mezi zobrazením na Celou obrazovku a zobrazením v Okně.Settings_-_System_-_Full_Screen.jpg
PosuvníkyU většiny posuvníků v Lumionu spustíte dvojklikem režim manuálního zadání hodnoty. Pokud přidržíte klávesu SHIFT, budete moci hýbat posuvníkem výrazně přesněji (zobrazí se desetinná místa nastavené hodnoty posuvníku).Sliders_-_Type_In_value.pngSliders_-_use_Shift_key_b.png

3. Vložení, Výběr, Kopírování a Posun

Tlačítko Vložení:

Build_Mode_Tools_-_Place_button_b.png
LEVÉ TLAČÍTKO MYŠIUmístěte vybraný model z Knihovny obsahu.
V + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠIUmístěte nový model s náhodným měřítkem +/-0 až 50 %.

Tlačítko Vložení -> Hromadné Vložení:

Build_Mode_Tools_-_Place_-_Mass_Placement_button-selected.png
Build_Mode_Tools_-_Place_-_Mass_Placement.png
ENTERAplikovat zvolenou Řadu a začít s novou Řadou.
CTRL + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠIPřidat bod do současné Řady.
PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠIOdebrat bod ze současné Řady.

Tlačítko Vložení -> Plošné Vložení:

Build_Mode_Tools_-_Place_-_Cluster__button.png
CTRL + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠIPlošné Vložení: Umístí 10 kopií vybraného modelu z Knihovny objektů na náhodnou pozici do blízkého okolí místa, na které kliknete.
CTRL + V + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠIPlošné Vložení s náhodnou velikostí: Umístí 10 kopií vybraného modelu z Knihovny objektů na náhodnou pozici do blízkého okolí místa, na které kliknete. Velikost se liší v rozmezí +/-0 to 50%.

Tlačítko Výběr:

Build_Mode_Tools_-_Seelct__button.png
CTRL + Potáhnutí LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠINástroj obdélníkového výběru pro hromadný výběr objektů.
CTRL + Kliknutí na ikonku Výběru objektůVýběr/Zrušení výběru objektu ze současného výběru.
CTRL + Kliknutí LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠIZrušit výběr všech objektů.
CTRL + SHIFT + Potáhnutí LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠIPřidat další obdélníkový výběr ke stávajícímu výběru objektů.

Tlačítka Volného posunu, Vertikálního a Horizontálního posunu:

ALT + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíDuplikovat vybraný objekt/objekty.
H + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíPosun vybraným objektem/objekty nahorů nebo dolů.
X + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíPosun vybraným objektem/objekty podél osy X. Funkci lze rovněž využít pro Efekty pohybu a Filmové efekty.
Z + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíPosun vybraným objektem/objekty podél osy Z. Funkci lze rovněž využít pro Efekty pohybu a Filmové efekty.
ALT + X + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíKombinace tlačítek umožní kopírování objektů a jejich rozmístění podél osy X.
ALT + Z + LEFT TLAČÍTKO MYŠI + Move mouseKombinace tlačítek umožní kopírování objektů a jejich rozmístění podél osy Z.

Tlačítka Umístění, Volného posunu, Posunu nahoru a Horizontálního posunu:

Build_Mode_Tools_-_Place_button_b.png
G + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíUmístění nebo posun objekty, při kterém se přichytí ke Krajině projektu v Lumionu a ignorují všechny ostatní typy objektů.
F + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíUmístění a posun objekty, při kterém se jejich orientace automaticky adaptuje dle povrchu, na které jsou umístěny za předpokladu, že povrch je přibližně rovnoběžný s oblohou (na na kolmých svazích).
SHIFT + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíUmístění a posun objekty horizontálně bez funkce přichycení k povrchu.
X + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíOmezení pohybu podél osy X.
Z + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíOmezení pohybu podél osy Z.

Tlačítko Rotace:

Build_Mode_Tools_-_Rotate__button.png

Změna nasměrování vybraného objektu/objektů.

R + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Pohyb myšíZmění natočení vybraného objektu/objektů.
SHIFT + Rotace vybraných objektůVypne přichytávání na 45stupňové úhly při otáčení objekty.
F + Rotace vybraných objektů + Pohyb myší na jiný povrchNatočení vybraného objektů/objektů se sjednotí s orientací povrchu, na který myší namíříte.mceclip0.png
K + Rotace vybraných objektůVšechny vybrané objekty se natočí směrem ke kurzoru myši.

Tlačítko Velikost/Měřítko:

Build_Mode_Tools_-_Scale__button.png
L + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI + Posun myšíMění měřítko (velikost) objektu pohybem myší.

Výběr modelu, když je větší množství objektů umístěno na jednom místě:

Na jedno místo lze umístit a zarovnat větší počet objektů. Multiple objects can be aligned nebo positioned at the same location. Chcete-li vybrat požadovaný model, můžete buď kliknout na model, který chcete vybrat, nebo můžete použít tuto metodu:

  1. Umístěte kurzor myši na ikony Výběru objektů.
  2. Použijte klávesy W a S nebo ŠIPKU NAHORU a ŠIPKU DOLŮ pro procházení výběrem modelů.
  3. Při procházení bude vybraný model vždy podsvícen zelenou barvou.
  4. Klikněte na ikonku Výběr objektu a vyberte jej.

4. Foto mód

Photo_Mode___general.png
CTRL + 1 2 39 0Použijte tyto klávesy pro uložení až 10 pohledů kamery v Setu Fotek ve Foto módu.
SHIFT + 1 2 39 0Načte dříve uložené pohledy kamery. Uložené sloty jsou k dispozici také jakožto miniatury v Setu fotek ve Foto módu.

5. Mód Video

CTRL + 1 2 39 0Použijte tyto klávesy pro uložení až 10 pohledů kamery Setu fotek během tvorby animace v sekci Klip.
SHIFT + 1 2 39 0Načte dříve uložené pohledy kamery. Uložené sloty jsou k dispozici také jakožto miniatury v Setu fotek ve Foto módu.
CTRL (během renderování)Během procesu renderování zobrazí počet snímků za sekundu, tedy rychlost renderování.Movie_Render_-_display_seconds_per_Frame_Time.pngMovie_Render_-_display_Frames_rendered.png
CTRL (když je kurzor umístěn na Časové ose videa)Počet snímků a číslo snímku lze zobrazit pod Časovou osou stisknutím klávesy CTRL, pokud je kurzor myši umístěn na Časové ose.Movie_Mode_-_Timeline_using_Ctrl_to_display_Frames.pngPokud zvolíte renderování určitého rozsahu snímků, posuvník časové osy zobrazí ve výchozím nastavení počet snímků (dokud nezvolíte renderování s jinou předvolbou). Při použití možnosti rozsahu snímků můžete přepnout displej na zobrazení počítadla sekund pomocí klávesy CTRL, pokud je kurzor myši umístěn na Časové ose.Movie_Mode_-_Timeline_using_default_to_display_Time.png
MEZERNÍK (když je kurzor umístěn na Časové ose videa)Spouští a zastavuje přehrávání Náhledu videa v Módu videa.Spouští a zastavuje přehrávání Náhledu klipu v Módu videa.Movie_Mode_-_Clip_Editor_-_timeline_-_Playback_using_Spacebar_with_mouseover_timeline.png

Hromadné efekty pohybu:

Mass_Move_Effect_-_general_-_path_placed_UI.png
CTRL + LEVÉ TLAČÍTKO MYŠIPřidá nový Uzel na aktuální křivku Cesty.
PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠIOdstraní Uzel z aktuální křivky Cesty.
SHIFTNakreslí čáru pro náhled a vyhlazení křivky Cesty.

Efekt zasazování do fotografie:

mceclip11.png
SHIFTPři pohybu body na modré a červené linii umožní toto tlačítko pohybovat myší s vyšší přesností.

Efekt Orthographického Pohledu: Zarovnání kamery s terénem

mceclip10.png
FTlačítko zarovná kameru tak, aby byla kolmá k povrchu ve středu 3D pohledu.

6. Mód TvorbyKnihovna Lumionu, Knihovna importovaných objektů

Kolečko myšiPosouváním dopředu a dozadu procházejte stránky
Tlačítko zpět na myši neboBackspace na klávesniciOpustí Složku nebo Kolekci, přejde o úroveň výše.Provede stejnou akci, jako tlačítko Zpět:Library_-_Objects_-_Back_button.png