Program Daz Studio není pro import modelu do Lumionu oficiálně podporován.

1. Import modelu z programu Daz Studio do Lumionu

1.1: Vytvořte svůj charakter bez světel, kamery a čehokoliv dalšího. Ujistěte se, že je umístěn ve středu. Nastavte pozici, kterou požadujete.

1.2: Přejděte na kartu Export a vyberte formát .OBJ. Nabídku vyplňte dle snímku obrazovky níže a uložte soubor do formátu .OBJ.

1.3: Přejděte do složky, do které jste svůj model formátu .OBJ uložili. Otevřete soubor .MTL v Poznámkovém bloku, najděte a smažte /Maps/. Taktéž najděte a smažte /convertedMaps/. Soubor uložte a zavřete.

1.4: Přejděte do složky, ve které je váš model uložen. Vyberte soubory .OBJ, .MTL a případné soubory textur a přesuňte je do složky Maps.

1.5: Spusťte Lumion a importujte soubor vašeho modelu ve formátu .OBJ.

1.6: Import potrvá asi minutu, počkejte, až proces proběhne.

1.7: Klikněte na Úpravu materiálu. Klikněte na bělmo očí a přiřaďte mu Standardní materiál a zvolte bílou barvu. Klikněte na zorničky a zvolte Průhledný materiál. Standardní materiál můžete přiřadit také obočí či jakémukoliv jinému povrchu, ze kterého si myslíte že bude v Lumionu váš model profitovat.